הרי ברכה - הגרלה מס׳ 750

תכניות דירה ומחירונים

בניין 1 - A

דירה 1

דירת גן

3 חדרים

שטח דירה:      87.71

שטח מרפסת:      0

שטח מחסן:      5.99

שטח גינה:      110.33

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,366,018

דירה 2

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:      117.9

שטח מרפסת:     8.15

שטח מחסן:      5.98

שטח גינה:      193.83

כמות חניות:   חניה כפולה

- שוק חופשי -

דירה 3

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:       118.6

שטח מרפסת:     8.15

שטח מחסן:     6.02

שטח גינה:     72.52

כמות חניות:   חניה כפולה

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,613,833

דירה 4

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:      117.69

שטח מרפסת:    28.62

שטח מחסן:     6.02

שטח גינה:    10.44

כמות חניות:   חניה כפולה

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,469,202

דירה 5

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:     117.89

שטח מרפסת:    28.62

שטח מחסן:     6.02

שטח גינה:    23.17

כמות חניות:   חניה כפולה

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,512,723

בניין 2 - G

דירה 1

דופלקס גן

4 חדרים

שטח דירה:     109.97

שטח מרפסת:      8.15

שטח מחסן:      6.04

שטח גינה:      71.74

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,509,466

דירה 2

דופלקס גן

4 חדרים

שטח דירה:     109.97

שטח מרפסת:      8.15

שטח מחסן:      6.38

שטח גינה:      72.81

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,514,452

דירה 3

דופלקס גן

4 חדרים

שטח דירה:      109.97

שטח מרפסת:     28.62

שטח מחסן:     6.38

שטח גינה:     15.71

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,394,559

דירה 4

דופלקס גן

4 חדרים

שטח דירה:      109.97

שטח מרפסת:    28.62

שטח מחסן:     6.03

שטח גינה:    17.85

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,400,036

בניין 3 - G

דירה 1

דופלקס גן

4 חדרים

שטח דירה:     109.97

שטח מרפסת:      8.15

שטח מחסן:      6.04

שטח גינה:      71.53

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,508,778

דירה 2

דופלקס גן

4 חדרים

שטח דירה:     109.97

שטח מרפסת:      8.15

שטח מחסן:      6.38

שטח גינה:      84.52

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,552,780

דירה 3

דופלקס גן

4 חדרים

שטח דירה:       109.97

שטח מרפסת:     28.62

שטח מחסן:     6.38

שטח גינה:     22.51

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,416,816

דירה 4

דופלקס גן

4 חדרים

שטח דירה:      109.97

שטח מרפסת:    28.62

שטח מחסן:     6.03

שטח גינה:    16.91

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,396,959

בניין 4 - D

בניין 5 - D

דירה 1

דופלקס גן

5 חדרים

שטח דירה:      129.67

שטח מרפסת:     6.59

שטח מחסן:      6.45

שטח גינה:      119.64

כמות חניות:      2

- שוק חופשי -

דירה 2

דופלקס גן

5 חדרים

שטח דירה:       129.67

שטח מרפסת:     6.59

שטח מחסן:     6.45

שטח גינה:     77.74

כמות חניות:      2

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,754,897

דירה 1

דופלקס גן

5 חדרים

שטח דירה:       129.67

שטח מרפסת:     6.59

שטח מחסן:     6.45

שטח גינה:     77.63

כמות חניות:      2

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,754,537

דירה 2

דופלקס גן

5 חדרים

שטח דירה:      129.67

שטח מרפסת:     6.59

שטח מחסן:      6.45

שטח גינה:      77.26

כמות חניות:      2

- שוק חופשי -

בניין 6 - D

דירה 1

דופלקס גן

5 חדרים

שטח דירה:      129.67

שטח מרפסת:     6.59

שטח מחסן:      6.45

שטח גינה:      77.2

כמות חניות:      2

- שוק חופשי -

דירה 2

דופלקס גן

5 חדרים

שטח דירה:       129.67

שטח מרפסת:     6.59

שטח מחסן:     6.45

שטח גינה:     56.02

כמות חניות:      2

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,683,806

בניין 7 - B-M

דירה 1

דירת גן

2.5 חדרים

שטח דירה:      76.78

שטח מרפסת:      0

שטח מחסן:      5.95

שטח גינה:      168.96

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,438,495

דירה 2

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:       119.08

שטח מרפסת:     8.15

שטח מחסן:     5.81

שטח גינה:     20.78

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,426,199

דירה 3

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:      118.29

שטח מרפסת:    8.15

שטח מחסן:     6

שטח גינה:    23.95

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,430,077

דירה 4

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:      117.66

שטח מרפסת:     28.62

שטח מחסן:      6.02

שטח גינה:      24.23

כמות חניות:      1

- שוק חופשי -

דירה 5

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:     117.63

שטח מרפסת:    28.62

שטח מחסן:     6.2

שטח גינה:    20.91

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,481,879

בניין 8 - A

דירה 1

דופלקס גן

3 חדרים

שטח דירה:      87.71

שטח מרפסת:     0

שטח מחסן:      5.99

שטח גינה:      99.09

כמות חניות:      1

- שוק חופשי -

דירה 2

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:      117.9

שטח מרפסת:     8.15

שטח מחסן:      5.98

שטח גינה:      114.17

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,721,670

דירה 3

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:       118.6

שטח מרפסת:     8.15

שטח מחסן:     6.02

שטח גינה:     74.49

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,598,461

דירה 4

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:      117.69

שטח מרפסת:    28.62

שטח מרפסת:     6.02

שטח גינה:    12.25

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,453,305

דירה 5

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:     117.89

שטח מרפסת:    28.62

שטח מרפסת:     6.02

שטח גינה:    25.69

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,499,150

בניין 9 - A

דירה 1

דירת גן

3 חדרים

שטח דירה:      87.71

שטח מרפסת:     0

שטח מחסן:      5.99

שטח גינה:      106.29

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,352,795

דירה 2

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:      117.9

שטח מרפסת:     8.15

שטח מחסן:      5.98

שטח גינה:      74.5

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,591,827

דירה 3

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:       118.6

שטח מרפסת:     8.15

שטח מחסן:     6.02

שטח גינה:     73.7

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,595,875

דירה 4

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:      117.69

שטח מרפסת:    28.62

שטח מרפסת:     6.02

שטח גינה:    12.24

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,453,273

דירה 5

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:     117.89

שטח מרפסת:    28.62

שטח מרפסת:     6.02

שטח גינה:    12.24

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,455,127

בניין 10 - A

דירה 1

דירת גן

3 חדרים

שטח דירה:      87.71

שטח מרפסת:     0

שטח מחסן:      5.99

שטח גינה:      126.86

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,420,122

דירה 2

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:      117.9

שטח מרפסת:     8.15

שטח מחסן:      5.98

שטח גינה:      73.24

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,587,703

דירה 3

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:       118.6

שטח מרפסת:     8.15

שטח מחסן:     6.02

שטח גינה:     72.98

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,593,518

דירה 4

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:      117.69

שטח מרפסת:    28.62

שטח מרפסת:     6.02

שטח גינה:    12.25

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,453,305

דירה 5

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:     117.89

שטח מרפסת:    28.62

שטח מרפסת:     6.02

שטח גינה:    12.25

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,455,160

בניין 11 - A

דירה 1

דירת גן

3 חדרים

שטח דירה:      87.71

שטח מרפסת:      0

שטח מחסן:      5.99

שטח גינה:      163.02

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,538,476

דירה 2

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:       117.9

שטח מרפסת:     8.15

שטח מחסן:     5.98

שטח גינה:     72.91

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,586,623

דירה 3

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:      118.6

שטח מרפסת:     8.15

שטח מחסן:      6.02

שטח גינה:      102.73

כמות חניות:      1

- שוק חופשי -

דירה 4

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:      117.69

שטח מרפסת:    28.62

שטח מחסן:     6.02

שטח גינה:    16.48

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,467,150

דירה 5

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:     117.89

שטח מרפסת:    28.62

שטח מחסן:     6.02

שטח גינה:    12.24

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,455,127

בניין 12 - B-M

דירה 1

דירת גן

2.5 חדרים

שטח דירה:      76.78

שטח מרפסת:      0

שטח מחסן:      5.95

שטח גינה:      119.79

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,277,558

דירה 2

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:      119.08

שטח מרפסת:     8.15

שטח מחסן:      5.81

שטח גינה:      71.54

כמות חניות:      1

- שוק חופשי -

דירה 3

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:       118.29

שטח מרפסת:     8.15

שטח מחסן:     6

שטח גינה:     91.26

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,650,388

דירה 4

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:      117.66

שטח מרפסת:    28.62

שטח מחסן:     6.02

שטח גינה:    7.98

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,439,051

דירה 5

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:     117.63

שטח מרפסת:    28.62

שטח מחסן:     6.02

שטח גינה:    11.73

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,451,832

בניין 13 - B-M

דירה 1

דירת גן

2.5 חדרים

שטח דירה:      76.78

שטח מרפסת:      0

שטח מחסן:      5.95

שטח גינה:      114.38

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,259,850

דירה 2

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:       119.08

שטח מרפסת:     8.15

שטח מחסן:     5.81

שטח גינה:     101.06

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,688,961

דירה 3

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:      118.29

שטח מרפסת:     8.15

שטח מחסן:      6

שטח גינה:      72.37

כמות חניות:      1

- שוק חופשי -

דירה 4

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:      117.66

שטח מרפסת:    28.62

שטח מחסן:     6.02

שטח גינה:    11.04

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,449,067

דירה 5

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:     117.63

שטח מרפסת:    28.62

שטח מחסן:     6.2

שטח גינה:    13.22

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,456,709

בניין 14 - B1-M

דירה 1

דירת גן

2.5 חדרים

שטח דירה:      76.78

שטח מרפסת:      0

שטח מחסן:      5.95

שטח גינה:      120.02

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,278,310

דירה 2

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:      119.08

שטח מרפסת:     0

שטח מחסן:      5.81

שטח גינה:      76.51

כמות חניות:      1

- שוק חופשי -

דירה 3

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:       118.29

שטח מרפסת:     0

שטח מחסן:     6

שטח גינה:     74.83

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,569,936

דירה 4

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:      117.66

שטח מרפסת:    28.62

שטח מחסן:     6.02

שטח גינה:    8.39

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,440,393

דירה 5

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:     117.63

שטח מרפסת:    28.62

שטח מחסן:     6.2

שטח גינה:    12.95

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,455,826

בניין 15 - D

בניין 16 - D

דירה 1

דופלקס גן

5 חדרים

שטח דירה:      129.67

שטח מרפסת:     6.59

שטח מחסן:      6.45

שטח גינה:      111.53

כמות חניות:      2

- שוק חופשי -

דירה 2

דופלקס גן

5 חדרים

שטח דירה:       129.67

שטח מרפסת:     6.59

שטח מחסן:     6.45

שטח גינה:     72.15

כמות חניות:      2

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,736,601

דירה 1

דופלקס גן

5 חדרים

שטח דירה:      129.67

שטח מרפסת:     6.59

שטח מחסן:      6.45

שטח גינה:      71.61

כמות חניות:      2

- שוק חופשי -

דירה 2

דופלקס גן

5 חדרים

שטח דירה:       129.67

שטח מרפסת:     6.59

שטח מחסן:     6.45

שטח גינה:     77.42

כמות חניות:      2

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,753,850

בניין 17 - D3

דירה 1

דופלקס גן

5 חדרים

שטח דירה:       129.67

שטח מרפסת:     6.59

שטח מחסן:     6.45

שטח גינה:     76.57

כמות חניות:      2

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,751,068

דירה 2

דופלקס גן

5 חדרים

שטח דירה:       126.21

שטח מרפסת:     6.59

שטח מחסן:     6.3

שטח גינה:     40.02

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,576,875

דירה 3

דופלקס גן

5 חדרים

שטח דירה:      129.67

שטח מרפסת:     6.59

שטח מחסן:      6.45

שטח גינה:      76.51

כמות חניות:      1

- שוק חופשי -

בניין 18 - A1

דירה 1

דירת גן

3 חדרים

שטח דירה:      87.71

שטח מרפסת:      0

שטח מחסן:      5.99

שטח גינה:      146.15

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,483,259

דירה 2

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:       117.9

שטח מרפסת:     8.15

שטח מחסן:     5.98

שטח גינה:     77.22

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,600,730

דירה 3

דופלקס גן + מרתף

5 חדרים

שטח דירה:      130

שטח מרפסת:     8.15

שטח מחסן:      6.02

שטח גינה:      60.24

כמות חניות:      1

- שוק חופשי -

דירה 4

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:      117.69

שטח מרפסת:    28.62

שטח מחסן:     6.02

שטח גינה:    8.56

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,441,228

דירה 5

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:     117.89

שטח מרפסת:    28.62

שטח מחסן:     6.02

שטח גינה:    23.89

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,493,259

בניין 19 - A1

דירה 1

דירת גן

3 חדרים

שטח דירה:      87.71

שטח מרפסת:     0

שטח מחסן:      5.99

שטח גינה:      137.03

כמות חניות:      1

- שוק חופשי -

דירה 2

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:      117.9

שטח מרפסת:      8.15

שטח מחסן:      5.98

שטח גינה:      45.91

כמות חניות:   חניה כפולה

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,520,071

דירה 3

דופלקס גן + מרתף

5 חדרים

שטח דירה:       130

שטח מרפסת:     8.15

שטח מחסן:     6.02

שטח גינה:     52.52

כמות חניות:   חניה כפולה

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,678,640

דירה 4

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:      117.69

שטח מרפסת:    28.62

שטח מחסן:     6.02

שטח גינה:    8.57

כמות חניות:   חניה כפולה

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,463,081

דירה 5

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:     117.89

שטח מרפסת:    28.62

שטח מחסן:     6.02

שטח גינה:    14.29

כמות חניות:   חניה כפולה

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,483,658

בניין 20 - C1

דירה 1

דירת גן

2.5 חדרים

שטח דירה:      76.78

שטח מרפסת:      0

שטח מחסן:      5.95

שטח גינה:      130.89

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,313,889

דירה 2

דופלקס גן + מרתף

5 חדרים

שטח דירה:       134.42

שטח מרפסת:     16.88

שטח מחסן:     5.81

שטח גינה:     118.73

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,942,177

דירה 3

דופלקס גן + מרתף

6 חדרים

שטח דירה:      145.48

שטח מרפסת:     16.88

שטח מחסן:      6

שטח גינה:      116.47

כמות חניות:      1

- שוק חופשי -

דירה 4

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:      117.66

שטח מרפסת:    28.62

שטח מחסן:     6.02

שטח גינה:    7.81

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,438,495

דירה 5

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:     117.63

שטח מרפסת:    28.62

שטח מחסן:     6.2

שטח גינה:    14.21

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,495,950

בניין 21 - C1

דירה 1

דירת גן

2.5 חדרים

שטח דירה:      76.78

שטח מרפסת:      0

שטח מחסן:      5.95

שטח גינה:      143.31

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,354,540

דירה 2

דופלקס גן + מרתף

6 חדרים

שטח דירה:      146.27

שטח מרפסת:     16.88

שטח מחסן:      5.81

שטח גינה:      100.91

כמות חניות:      1

- שוק חופשי -

דירה 3

דופלקס גן + מרתף

6 חדרים

שטח דירה:       145.48

שטח מרפסת:     16.88

שטח מחסן:     6

שטח גינה:     109.49

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

2,039,879

דירה 4

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:      117.66

שטח מרפסת:    28.62

שטח מחסן:     6.02

שטח גינה:    7.82

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,438,527

דירה 5

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:     117.63

שטח מרפסת:    28.62

שטח מחסן:     6.2

שטח גינה:    11.3

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,450,425

בניין 22 - C1

דירה 1

דירת גן

2.5 חדרים

שטח דירה:      76.78

שטח מרפסת:      0

שטח מחסן:      5.95

שטח גינה:      149.08

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,373,426

דירה 2

דופלקס גן + מרתף

6 חדרים

שטח דירה:      146.27

שטח מרפסת:     16.88

שטח מחסן:      5.81

שטח גינה:      93.52

כמות חניות:      1

- שוק חופשי -

דירה 3

דופלקס גן + מרתף

5 חדרים

שטח דירה:       133.63

שטח מרפסת:     16.88

שטח מחסן:     6

שטח גינה:     109.84

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,906,583

דירה 4

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:      117.66

שטח מרפסת:    28.62

שטח מחסן:     6.02

שטח גינה:    15.16

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,462,552

דירה 5

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:     117.63

שטח מרפסת:    28.62

שטח מחסן:     6.2

שטח גינה:    11.26

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,450,294

בניין 23 - C1

דירה 1

דירת גן

2.5 חדרים

שטח דירה:      76.78

שטח מרפסת:      0

שטח מחסן:      5.95

שטח גינה:      178.08

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,468,345

דירה 2

דופלקס גן + מרתף

5 חדרים

שטח דירה:      134.42

שטח מרפסת:     16.88

שטח מחסן:      5.81

שטח גינה:      88.79

כמות חניות:      1

- שוק חופשי -

דירה 3

דופלקס גן + מרתף

5 חדרים

שטח דירה:       133.63

שטח מרפסת:     16.88

שטח מחסן:     6

שטח גינה:     61.12

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,747,118

דירה 4

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:      117.66

שטח מרפסת:    28.62

שטח מחסן:     6.02

שטח גינה:    7.21

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,436,531

דירה 5

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:     117.63

שטח מרפסת:    28.62

שטח מחסן:     6.2

שטח גינה:    23.03

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,488,818

בניין 24 - F

דירה 1

דופלקס גן

5 חדרים

שטח דירה:      140.54

שטח מרפסת:     15.39

שטח מחסן:      6.09

שטח גינה:      120.5

כמות חניות:   חניה כפולה

- שוק חופשי -

דירה 2

דופלקס גן

5 חדרים

שטח דירה:       138.99

שטח מרפסת:     38.53

שטח מחסן:     5.9

שטח גינה:     71.18

כמות חניות:   חניה כפולה

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,921,999

בניין 25 - B-M

דירה 1

דירת גן

2.5 חדרים

שטח דירה:      76.78

שטח מרפסת:      0

שטח מחסן:      5.95

שטח גינה:      151.99

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,382,951

דירה 2

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:       119.08

שטח מרפסת:     8.15

שטח מחסן:     5.81

שטח גינה:     66.64

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,576,302

דירה 3

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:      118.29

שטח מרפסת:     8.15

שטח מחסן:      6

שטח גינה:      69.75

כמות חניות:   חניה כפולה

- שוק חופשי -

דירה 4

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:      117.66

שטח מרפסת:    28.62

שטח מחסן:     6.02

שטח גינה:    7.45

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,437,316

דירה 5

דופלקס גן + מרתף

4 חדרים

שטח דירה:     117.63

שטח מרפסת:    28.62

שטח מחסן:     6.2

שטח גינה:    23.01

כמות חניות:      1

מחיר למשתכן כולל 17% מע”מ *

1,488,753

תהליך הרכישה

1
שלב 1
הגרלה ותוצאותיה
הגרלה ותוצאותיה
 • משרד הבינוי והשיכון ערך הגרלה בין הנרשמים לפרויקט ברגר בפארק היין לקביעת מיקומם בסדר בחירת הדירות בהגרלה 859/750. (בהתאם לעמוד בו נמצא)
 • משרד הבינוי והשיכון אחראי על שליחת הודעת זכייה לכתובת המייל ו/או SMS ובו פירוט מיקומכם לבחירת הדירה, כלומר, מספר הזכייה שלכם.
 • בשלב זה אין צורך ליצור עימנו קשר, אנו נפנה אליכם באופן יזום.
2
שלב 2
כנסים - הצגת פרויקט
כנסים - הצגת פרויקט
 • בגלל מצב הקורונה, כרגע לא יתקיימו כנסים. כל המידע יתקבל באתר. 
 • מטרת כנס המידע היא לאפשר לכם לקבל את המידע הנחוץ לכם להכרות עם הפרויקט ותהליך הרכישה במסגרת "מחיר למשתכן".
3
שלב 3
בחירת דירה
בחירת דירה
 • מועד בחירת הדירה יתקיים יתקבל על ידי זימון במייל עם יום ושעה מדויקים.
 • זוהי פגישה אישית שאורכה המקסימלי הינו 45 דקות.
 • הזמנה אישית למועד זה תישלח לכתובת המייל כפי שהתקבלה ממשרד הבינוי והשיכון. מועד זה הינו קבוע ואינו ניתן לשינוי, זוכה שיבחר שלא להגיע, ייתכן ויאבד זכאותו בפרויקט בכפוף להוראות משרד הבינוי והשיכון.
 • יש להגיע עם המסמכים הבאים: תעודות זהות, הודעת זכייה מטעם משרד הבינוי והשיכון, אישור זכאות וצ'ק על סך 2,000 ₪ דמי הרשמה. במידה ותבחרו שלא להמשיך בתהליך רכישת הדירה- דמי ההרשמה לא יוחזרו.
 • במידה ונבצר מאחד הזוכים להגיע - יש להצטייד בייפוי כוח עפ"י נוסח החברה, אותו יש להדפיס מהפרק מסמכים וקישורים באתר זה. ללא ייפוי כוח זה- לא תתאפשר בחירת דירה.
 • במידה ומגיע צד שלישי לבחור עבורכם את הדירה- יש להצטייד בייפוי כוח נוטריוני, עפ"י נוסח החברה, אותו יש להדפיס מהפרק "מסמכים וקישורים" באתר זה. ללא ייפוי כוח זה - לא תתאפשר בחירת דירה.
 • לאחר בחירת הדירה ובתום הזמן המוקצב, תתבקשו לחתום על טופס המשריין עבורכם את הדירה עד למועד חתימת החוזה. הבחירה הינה סופית ואינה ניתנת לשינוי.
 • במהלך תקופה זו אנו נעדכן באתר את מלאי הדירות הקיים בהתאם לקצב התקדמות הבחירות.
4
שלב 4
חתימה על חוזה המכר
חתימה על חוזה המכר
 • חתימה על חוזה המכר תתקיים כ-14 ימים קלנדריים לאחר מועד בחירת הדירה.
 • הזמנה למועד זה תימסר לכם במועד בחירת הדירה ותישלח לכתובת המייל כפי שהתקבלה ממשרד הבינוי והשיכון.
 • לחתימת החוזה יש להגיע מצוידים בתעודות זהות ושיק עבור שכר טרחת עורך דין.
 • חתימת החוזה תתבצע בנוכחות שני בני הזוג.
 • במידה ונבצר מאחד הזוכים להגיע, יש להצטייד בייפוי כח נוטריוני עפ"י נוסח אותו יש להדפיס מהפרק "מסמכים וקישורים" באתר זה. ללא ייפוי כח זה- לא תתבצע חתימה על החוזה.
 • מובהר כי חוזה המכר ונספחיו נבדקו ואושרו ע"י משרד הבינוי והשיכון, לא יתקבלו השגות או בקשות לשינוי הנוסח ולא יתנהל לגביהם משא ומתן.

משכנתא

האישור העקרוני הוא השלב הראשון בדרך לקבלת המשכנתא, והוא מהווה מסמך ראשוני באמצעותו אתם למדים האם הבנק יאפשר לכם לקבל משכנתא ובאילו תנאים. אישור עקרוני ניתן לאחר שהבנק בוחן מספר קריטריונים: הכנסה, ותק תעסוקתי, ערבים להלוואה, אחוז ההלוואה מעלות הנכס וכו‘.
קבלת האישור העקרוני מומלצת עבורכם טרם בחירת הדירה בכדי שתהיו בטוחים כי הבנק יעמיד לכם את המשכנתא הנדרשת עבור רכישת הדירה בהתאם למחיר הדירה.  מומלץ לבקש אישור למשכנתא בסכום מקסימאלי על מנת להגדיל את מבחר הדירות אותם תוכלו לבחור. 

שימו לב, בשלב קבלת האישור העקרוני אין כל משמעות לריביות אותם יציע לכם הבנק. הריביות שמוצגות באישור עקרוני בתוקף רק ל 24 ימים ולכן חשוב להתייחס רק לגובה המשכנתא שאושרה לכם.
בנוסף, כל עוד לא חתמתם על חוזה לרכישת הדירה, הבנק אינו מאשר משכנתא לדירה ספציפית ולכן יונפק לכם אישור עקרוני “כללי“.

אחוז מימון מקסימלי = גובה ההלוואה המקסימלית שניתן לקבל מהבנק לנכס ספציפי.
אחוז המימון המקסימלי כפי שאישר בנק ישראל הינו עד 75% משווי הנכס. לדוגמא, דירה שעולה מיליון ₪, הבנק יוכל לאשר הלוואת משכנתא עד לגובה 750,000 ₪, המהווים 75% משווי הדירה.
במסגרת “מחיר למשתכן” קיימת אפשרות בה אחוז המימון יעלה על 75% מעלות הדירה, ובתנאי שלא יעבור את ה75% משוויה.

ההקלה מוגבלת בתנאים הבאים:

 1. הרוכש העמיד הון עצמי של לפחות 100,000 ₪.
 2. שווי השוק של הדירה לצורך חישוב אחוז המימון לא יעלה על 1.8 מיליון ₪.

בשלב האישור העקרוני הבנק יחשב את האישור על פי השווי אותו אתם מעריכים לנכס שאתם מעוניינים לרכוש. כמובן על מנת שהבנק יאשר את אחוז המימון, טרם ביצוע המשכנתא נדרש לבצע שמאות ע”י שמאי חיצוני המאושר על ידי הבנק שיאשר את שווי השוק.

עלות דירה 

שווי שוק  

הון עצמי נדרש * 

מקסימום משכנתא 

1,100,000 

1,350,000 

100,000 

1,000,000 

1,300,000 

1,600,000 

100,000 

1,200,000 

1,500,000 

1,800,000 

150,000 

1,350,000 

1,700,000 

מעל 1,800,000 

350,000 

1,350,000 

* חשוב לציין שיש בנקים שדורשים הון עצמי של לפחות 10% מעלות הדירה או 100,000 ₪ הגבוה מבניהם. 
כמובן שהעמדת הלוואת המשכנתא מתבצעת בהתאם לשיקול דעתו של הבנק ובהתאם לנתונים האישיים של הרוכש. לעיתים קורה שהבנק אינו מאשר את מלוא סכום המשכנתא המבוקשת. 
לאחר חתימה על חוזה, נמליץ לבצע בדיקת גובה הריבית שתקבלו במספר בנקים, בכדי שתוכלו לקבל את התנאים הכי טובים וזולים עבורכם. 

פריסת תשלומים והוצאות נלוות

 1. 7% במעמד חתימת ההסכם. 
 2. השלמה ל-20% עד 45 יום מחתימת ההסכם. 
 3. 10% – 3 חודשים ממועד התשלום השני. 
 4. 10% – 6 חודשים ממועד התשלום השני. 
 5. 10% – 9 חודשים ממועד התשלום השני. 
 6. 10% – 12 חודשים ממועד התשלום השני. 
 7. 10% – 15 חודשים ממועד התשלום השני. 
 8. 10% – 18 חודשים ממועד התשלום השני. 
 9. 10% – 21 חודשים ממועד התשלום השני. 
 10. השלמה ל-100% עד מועד המסירה. 

 הפרויקט ילווה ע”י בנק, על כן, החל מהתשלום השני והלאה יבוצע התהליך באמצעות פנקס שוברים בלבד. 
מובהר כי בהתאם לתנאי המכרז, מחירה של הדירה יוצמד למדד תשומות הבנייה הידוע במועד קבלת היתר הבנייה. 
בנוסף להצמדה זו, החל ממועד חתימת הסכם המכר, מחיר הדירה יהיה בתוספת ההצמדה כאמור, צמוד למדד תשומות הבניה הידוע במועד חתימת הסכם המכר כאשר המדד הקובע לתשלום יהיה המדד הידוע בעת ביצוע כל תשלום, ומדד הבסיס החדש לחישוב יהיה המדד הידוע בעת חתימת הסכם המכר. 

בנוסף למחיר הדירה, התשלומים אשר יחולו על הרוכש וישולמו על ידו הם דלהלן: 

 1. השתתפות בהוצאות המשפטיות בסך של 5,039 ₪ בתוספת מע”מ- ישולם בעת חתימת ההסכם. 
 2. מס רכישה בהתאם לחוק. 
 3. תשלום עבור התקנת מונה מים (עתידי). 
 4. תשלום עבור התקנת מונה חשמל (עתידי). 

מסמכים וקישורים

ייפוי כח לבחירת דירה

מפרט לדוגמא

טופס בחירת דירה

חוזה לדוגמא

משרד הבינוי והשיכון

ייפוי כח נוטריוני לבחירת דירה

ייפוי כח נוטריוני לחתימת חוזה

עיקרי מפרט

אזור

פארק היין, זכרון יעקב 103 יח"ד

גוש

11707

חלקות

29, 27, 23, 20

מגרשים

17.3 | 17.5 | 17.6 | 17.7