רשב"ג 47-51, ירושלים

עדכונים

מסלול בעלי דירות ותכנון

 1. רבעון 2 – סטאטוס תב”ע: אישור הוועדה המחוזית להפקדת התוכנית (29.6.20), בין היתק אישור שצ”פ (שטח ציבורי פתוח במרכז המתחם), כיתות לימוד חלק המערבי, אישור 344 יח”ד. ראה פרוטוקול מצ”ב.
 2. רבעון 2 – צוות התכנון החל בתכנון לשלב הבא – היתר בניה, כל זאת בהנחה, כאמור שהתכנית עומדת בתקן 21.
 3. רבעון 1 – סטאטוס תב”ע: הוועדה המחוזית אישרה ל’הפקדה בתנאים’ את תכנית הפרויקט (‘התב”ע’). עיקרי החלטה היא שינוי התכנית לשלושה מגדלים במקום ארבעה ולמעשה הפחתת 53 יחידות הדיור ל340 יח’, ועל אף זאת ‘קידום’ מתקדמת עם התכנית תוך בחינה ותכנון מדוקדק (‘תכנית להיתר בניה’) ובמטרה לוודא שהתכנית עומדת בכלכליות הנדרשת של תקן 21 (המקנה לווי בנקאי ובטוחות לדירות ולפרויקט כולו).
 1. סטאטוס תב”ע: הוועדה המקומית אישרה את התכנית וכן המליצה לוועדה המחוזית לאשר את התכנית להפקדה.
 2. סטאטוס תב”ע: פתיחת תיק תב”ע למתחם 12, בוועדה המחוזית ואישור עמידה בתנאי הסף מהוועדה המחוזית! (תוך 6 ימים מפתיחת התיק! וזאת הודות להכנה יסודית ועבודה מקיפה בשנתיים וחצי אחרונות)
 3. תהליך הכרת המתחם ל”פינוי בינוי במסלול המיסוי”: הרשות להתחדשות עירונית ‘הכריזה’ על המתחם
 4. סטאטוס תב”ע: הוועדה המקומית אישרה לעיריית ירושלים להצטרף לחברת ‘קידום’ כמגישת תכנית התב”ע למתחם 12.
 1. סטאטוס תב”ע: פתיחת תיק בוועדה המקומית וגיבוש חלופת תכנון נבחרת מול כלל הגורמים בעירייה, לקראת צירוף העירייה להגשת התב”ע ופתיחת תיק בוועדה המחוזית.
 2. תהליך הכרזת המתחם ל”פינוי בינוי” : נשמח לעדכן כי עברנו את הדיון השני במנהלת להתחדשות עירונית.
 3. תכנון: הצגת התוכנית ע”י צוות מתכננים: התוכנית הוצגה לפורום האורבני של שכונת גוננים וכן לנציגות המתחם, זאת כחלק מהכנה לפתיחת תיק ועמידה בתנאי סף בוועדה המחוזית.
 4. סטאטוס תב”ע: נשמח לעדכן כי פתחנו תיק בוועדה המקומית. (מס’ תיק תבע הוא 101-0666032)
 5. מדידת דירות: לצורך אישור נספח י’ (תמורת בעלי הדירות) ובחינת המדידות שחברתנו ביצעה בעבר, עו”ד טרספוסלקי ונציגות המתחם התקשרו עם חברת מדידות וביצעו מדידות בחלק מדירות המתחם, נעדכן שהליך זה הסתיים. הודעת עדכון מ2017:
  “נעדכן כי הליך המדידות הסתיים בהצלחה ב86% מסך הדירות בבניין בר יוחאי 2 ובבניין יצחק שדה 1 (לא כולל “דירות עמידר”).
  נציין כי מדידות אלו נעשו כחלק מהליך המשא ומתן וגיבוש סעיף התמורה ובפרט לאחר דיון בוועדה המחוזית שבה התבקשנו להציג חלופות תכנון למתחם 12.
 1. שמחים לבשר כי אנו קרובים ל80% הסכמות בכלל מתחם 12, זאת בצירוף דירות בניהול “חברת עמידר”, שאיתם אנו עומדים בקשר להשלמת ההסכמות.
 2. נסחי טאבו – נזכיר כי תוך 8 חודשים מיום החתימה, באחריות בעלי הדירות לפעול לניקוי ועדכון נסח הטאבו ועל אף זאת אנו פועלים לעשות כן. נבקש שיתוף פעולה מצדכם.

לאחר תהליך מוצלח ותקופת הכנה ממושכת, אנו רואים את ניצני הפריחה וגאים לעדכן כי מעל – 50% מבעלי הדירות חתמו על ההסכם המלא והסופי, וזאת ללא 13 תתי חלקות בבעלות חברת ‘עמידר’

ברצוננו להודות לכם על שיתוף הפעולה , השותפות המוצלחת והאמון שנתתם בחברת ‘קידום’

אבני דרך מרכזיים

מה עברנו עד כה

הסכם סופי

כל הלב. בכל פרט.

שותפים לדרך

אדריכל הפרויקט - עמית מנדלקרן

אדריכל הפרויקט – עמית מנדלקרן

עו”ד המייצג את בעלי הדירות – עו”ד ישי נוימן

עו”ד היזם – עו”ד אבישי סהר

מארגן דיירים – יעקב משה

מפקח דיירים – יגאל אלון

תכנון – אזור המתחם וחלופות תכנון לשינוי התב”ע

אזור המתחם

תוכניות התב״ע

הדמיות

*תוכניות התב״ע | הדמיות להמחשה בלבד | נכון לנובמבר 2020, טרום הפקדה

כל הלב. בכל פרט.

כנס בעלי דירות

ארכיון ופרוטוקולים

מה עברנו עד כה

סיוע והדרכה לבעלי הדירות – מוסדות ממשלתיים

עיריית ירושלים + המינהלת להתחדשות עירונית

כל הלב. בכל פרט.