עדכונים

מסלול בעלי דירות ותכנון

בחודשים האחרונים, צוות האדריכלים בראשותו של אדריכל רנדי אפשטיין מחברת קולקר אפשטיין אדריכלים, בשיתוף צוות התכנון מטעם קבוצת ברגר, עמלים על תכנון ראשוני של התב”ע שתוגש לאישור הוועדה המחוזית עבור הפרויקט.

בשלב זה, כבר הוכנו מספר חלופות בינוי בהתאם להבנות שהוסכמו בפגישות שקיימנו מול לשכת מהנדס העיר, חלופות אלו יוצגו וידונו בוועדה המחוזית והמקומית עד לאישור התב”ע אי”ה לאחר בחירת חלופה מוסכמת.

התקיימה ישיבת חברי הנציגות, לצורך בדיקה ואיתור עו”ד לייצוג הדיירים, לאחר בירור ופגישה בחרה הנציגות וחתמה הסכם עם עו”ד מאיר דויטש ממשרד רייסמן גור דויטש לייצוג בעלי הדירות במתחם.

בסיומם של כנסי הדיירים נבחרו ע”י בעלי הדירות, חברי נציגות מכל בניין במתחם, שהוסמכו לבחור, לנהל מו”מ ולחתום בשמם הסכם עם עו”ד שייצג את הדיירים בפרויקט מול קבוצת ברגר.

בחודשים האחרונים פעלנו וקדמנו את הפרויקט ובפרט בגיבוש המתחם,  בין היתר קיימנו:
פגישות אישיות ,וכנסי דיירים להסברת מהות פרויקט פינוי בינוי והתהליך על שלביו השונים בכל המישורים וכן היכרות עם החברה היזמית ‘קבוצת ברגר’
בתאריך 22.7.21 – כנס דיירים ל- שטרן 22א, 24א, 26.

בתאריך 25.7.21 – כנס דיירים ל- שטרן 24.
ניתן לצפות בתוכן הכנסים כאן >>

מה עברנו עד כה

גיבוש הסכם סופי

כל הלב. בכל פרט.

שותפים לדרך

אדריכל הפרויקט – רנדי אפשטיין

עו”ד היזם – אבישי סהר

עו”ד המייצג את בעלי הדירות – מאיר דויטש

מפקח בעלי הדירות – מוטי בן ששון

תכנון – אזור המתחם וחלופות תכנון

אזור המתחם

תוכניות התב״ע

הדמיות

*הדמיות להמחשה בלבד 

כל הלב. בכל פרט.

כנסי דיירים

כל הלב. בכל פרט.

ארכיון ופרוטוקולים

  • כנס דיירים והיכרות עם קבוצת ברגר
  • בחירת נציגות

רשימה של הנציגות

מתחם 1

כנס דיירים בתאריך 24.06.21

שטרן 20 נבחרה נציגות
0504135651 עידן אטיאס דירה 9
0526423139 רחלי וונונו דירה 15

שטרן 16 נבחרה נציגות
0583285577 אריאל בן עזרא דירה 12
0504142622 אלכסנדר שטיינהוז דירה 5

כנס דיירים בתאריך 19.07.21
שטרן 18 א נבחרה נציגות
0522985322 סעדה יוהנה דירה 3
0545392105 יוסף פרץ דירה 12

שטרן 20 א נבחרה נציגות
0536213950 קובי אפנר דירה 9

מתחם 2

כנס דיירים בתאריך 22.07.21

שטרן 22 א נבחרה נציגות
0503810190 ניר לוי דירה 17
0504181352 חגית קוטלר דירה 9

שטרן 24 א נבחרה נציגות
0527657444 לוגסי מרים דירה 6

שטרן 26 נבחרה נציגות
0527619639 תמר ניסנבום דירה 14
0527165595 משה כהן דירה 2

שטרן 24
0556669844 איתי אינו (טל בת שבע) דירה 13
0504137633 שנקולבסקי אברהם דירה 6

מתחם 3

11 – בוליביה 9
0547992997 נציגות – רן שלום בוליביה 11 דירה 8
בדיקת חלופת תכנון לחלוקת תבע נוספת

סיוע והדרכה לבעלי הדירות – מוסדות ממשלתיים

כל הלב. בכל פרט.

עיריית ירושלים + המינהלת להתחדשות עירונית