עדכונים

מסלול בעלי דירות ותכנון

 • אנו חברת ברגר (קידום) נבחרנו על ידי הנציגות וב״כ עו״ד טרספולסקי, להוציא אל הפועל את פרויקט פינוי בינוי במתחמכם.
  אנו יוצאים לדרך ארוכה יחד ובין היתר, חשוב לנו לשתף, להקשיב ולעדכן אתכם בכלל ההליך.
  ביום ראשון, בע״ה, 8.11 נבצע כנס בזום, בו נסביר, נציג ונענה על כלל השאלות

 • נעדכן כי התחלנו בחלקות המסמכים לכנס:

  – אודות חברתנו
  – הסכם מלא
  – עיקרי ההסכם
  – אבני דרך לפרויקט (כמגנט למקרר)
  – אנשי קשר

  נזכיר כי הכנס יתקיים ביום ראשון, 8/11/2020 ,19:30

 • אנו שמחים לעדכן כי חברי הנציגות חתמו על ההסכם הסופי ונספחיו.
  בשבועיים האחרונים, מחלוקת החומרים, ההסכם וכנס הזום, ריכזנו וענינו לכלל לשאלות וזאת בשיתוף עם הנציגות ועו״ד בעלי הדירות משה טרספולסקי.
  עוד נציין כי בכנס זום היו נוכחים 49 דירות (70 משתתפים) למעשה כ-79% מכלל הדירות במתחם (ללא דירות עמידר)

אבני דרך מרכזיים

הסכם סופי

כל הלב. בכל פרט.

שותפים לדרך

אדריכל הפרויקט – רנדי אפשטיין

עו"ד המייצג את בעלי הדירות – עו"ד משה טרספולסקי
עו"ד היזם – עו"ד חן לבנת

שמאי הפרויקט – יניב אסולין

אנשי קשר

תכנון – אזור המתחם וחלופות תכנון לשינוי התב"ע

אזור המתחם

תוכניות התב״ע - חלופות תכנון

הדמיות - סקיצות ראשוניות

*תוכניות התב״ע | הדמיות להמחשה בלבד | נכון לנובמבר 2020, טרום הפקדה

כל הלב. בכל פרט.

מה עברנו עד כה

6/2020: ישיבת שולחן עגול בהשתתפות : עו"ד טרפסולסקי, אבי מסרי, רפאל הלברלטל (יו"ר הנציגות), אלישבע אברהם, עו"ד חסיד, אמיר ומתן. נושא הישיבה: בעלי דירות סרבנים ושליכת מכתבים + ניקוי נסח טאבו (ראה פרוטוקול)

1/2020: ישיבת נציגות בנוכחות עו"ד טרספולסקי, רפאל, יוסף כהן, אלישבע, יוסף ואסתר פולסקי, אמיר ומתן מקידום. נושאי הישיבה: עדכון בסטאטוס הפרויקט, מסלול בעלי דירות, בטחות ותכנון.

02/2019: ישיבת נציגות בנוכחות עו"ד משה טרספולסקי. בחירתו של רפאל הלברטל כיו"ר הנציגות.

05/2018 : קיום אסיפת דיירים לכניסות ז'-ח' ובחירת נציג חדש – נבחרו יוסף כהן ורפאל הלברטל (כעוזר).

01/2017 : ישיבת וועד ליצחק שדה – בחירת עו"ד.

12/2016 : פגישה ראשונה בין יוסף פולסקי (נציג וועד יצחק שדה) לעו"ד טרספוליסקי.

12/2016 : אסיפה כללית לבניין בר יוחאי.

11/2016 : אישור בעלי הדירות לייצוג ע"י עו"ד טרספוליסקי : תהליך זה כלל פגישות אישיות, אסיפה כללית, הסכמת והחתמת בעלי דירות שעו"ד טרספוליסקי ייצג אותם.

11/2016 : ישיבת עדכון לנציגי המנהל הקהילתי (בראשות יובל אבוטבול ).

09/2016 : ישיבת וועד יצחק שדה – התנעת בחירת עו"ד.

08/2016 : ישיבת וועד בר יוחאי להכרות ראשונית עם עו"ד משה טרספוליסקי.

08/2016 : ישיבת התנעה – וועד יצחק שדה.

08/2016: ישיבת וועד בר יוחאי – פגישות עם עורכי דין פוטנציאלים.

07/2016 : בחירת נציגות מכל כניסה ולכל בניין.

06/2016 : התנעת הפרויקט – גיבוש המתחם והסכמה עקרונית לתחילת פרויקט "התחדשות עירונית ".

08/2018 : ניסוח סעיף התמורה ושליחת ההסכם הסופי לנציגות המתחם. 

07/2018 : כנס לקהילה האתיופית בהשתתפות המתורגמן (מר אברה) רכז חברתי מהמינהלת להתחדשות עירונית (מר פואה). 

06/2018 : תחילת פגישות אישיות בנושא סעיף התמורה ולקראת חתימות הסכם סופי. 

09/2017 : גיבוש עקרונות לסעיף התמורה (סעיף 14) בשיתוף עם נציגות המתחם ותחילת ניסוחו ע"י עורכי הדין. 

08/2017 : גיבוש הסכם סופי (מלבד סעיף התמורה) – קיום פגישות שבועיות עם עורכי הדין ונציגי המתחם. 

07/2017 : מדידת דירות בבניין בר יוחאי 2 ויצחק שדה 1 – נמדדו כ86% מכלל הדירות (לא כולל "דירות בבעלות עמידר"). 

06/2017 : מכתב עדכון מנציגות המתחם לבעלי הדירות. 

05/2017 : פגישות אישיות עם בעלי הדירות בנושאים הבאים:  

* עדכון בדבר התקדמות הפרויקט ובדגש על מסלול התכנון ומסלול הסכם בעלי הדירות.  

* הכנת בעלי הדירות ללוחות הזמנים ואבני הדרך העיקריים בפרויקט.  

* הצגת מהות פרויקט פינוי ובינוי ובדגש על אופן קבלת התמורה והביטחונות העומדים לרשות בעלי הדירות.  

* קבלת משוב, בקשות, נושאים פתוחים מבעלי הדירות. 

04/2017 : תחילת משא ומתן – ישיבת וועד לסיכום עקרונות ההסכם ותשלום מקדמה לעו"ד המייצג. 

03/2017 : קבלת מכתב התחייבות מחברת קידום לנציגות המתחם כתנאי לתחילת גיבוש ההסכם. 

03/2017 : קבלת מכתב רשמי מנציגות המתחם ועו"ד המייצג. 

08/2019: שליחת מכתב מהנציגות לדיירים וזאת שנושא פיצוי הדיירים בהתאם לתוספת יח"ד ו12 כיתות הלימוד. 

02/2019: הנפקת ערבות הליכים משפטיים. 

11/2018 : 

דרישת הנציגות ועו"ד טרספולקי לקבלת 6 מ"ר נוספים במקום סעיף חלוקת הרווחים. 

ישיבת דיירים להחלטה בנוגע לדרישת 6 מ"ר נוספים. 

פגישות בין הנציגות ועו"ד טרספולסקי לבין חברת קידום לגישור הפערים. 

אישור ההסכם הסופי על ידי הנציגות ואור ירוק לתחילת חתימות. 

10/2018 : סגירת ההסכם הסופי בין עו"ד הדיירים (משה טרספולסקי) לבין ע"וד היזם. 

04/2018 : הסדרי נהלי עבודה בין נציגות המתחם לעו"ד המייצג. 

01/2018 : תכנון חלופות בניה, תכנון הקומות התת קרקעיות ותכנון ראשוני בהתאם לתמהיל הדירות, המוסכם על הנציגות. 

03/2017 : פגישה בלשכת התכנון – בראשות מתכננת המחוז שירה תלמי. 

02/2017 : פגישה במינהל התכנון – עם סגן מנהל אגף תכנון עיר- אמנון ארבל. 

01/2017: פגישה בחברת "מוריה" (עיירת ירושלים)- עם עמית פוני. 

6/2020: 

תחילת הליך לתביעות סרבנים, חלוקת מכתבים מנציגות המתחם וב"כ הדיירים לדיירים שטרם הצטרפו לפרויקט, בבקשה להצטרף לפרויקט ולפני שהיזם יחל בהגשת תביעות כנגד סרבנים.  

דיון להפקדה בוועדה המחוזית, הוועדה המחוזית החליטה להפקיד את התכנית. 

** ישיבות סטאטוס אחת לשבוע עם נציג מטעם הנציגות ומטעם עו"ד בעלי הדירות. 

** גיבוש חלופת תכנון מול גרומי העיריה וישיבת תכנון עם אדריכלים הפרויקט באופן שוטף. 

** עדכון הטאבו – אנו פועלים לעדכון וניקוי נסח הטאבו. 

3/2020:  

מסירת הסכמים + נספחים לחתימת עמידר עברו 12 יח"ד במתחם. קידום קיבלה את המסמכים חתומים כעבור שבוע מיום העברתם לחברת עמידר. הגעה ל-80% חתימות ובצירוף 12 תתי חלקות של חברת עמידר. 

2/2020:  

ישיבת תכנון בוועדה המחוזית, נוכחים: דן קינן (רפרנט הוועדה), אמיר, אברהם, רנדיקארסטן, יניב ועמנואל.  

דיון בוועדה המחוזית, הוועדה אישרה להפקיד את התכנית בתנאים. 

12/2019:  

 החלטת הוועדה המקומית לאישור התוכנית וכן המלצה לוועדה המחוזית לאישור התוכנית.  

 החלטה מקדמית לאישור הפרויקט "כפרויקט פינוי בינוי במסלול מיסוי".  

 קיום ישיבת שולחן עגול בנוכחות כלל הגורמים, זאת לצורך פתרון האתגרים שעומדים לפנינו בניקוי נסחי הטאבו וכן פתרון מול דיירים שטרם חתמו. 

11/2019: ישיבה עם כלל יועצי התב"ע וזאת לקידום אישור התוכנית ע"י הוועדות. 

10/2019 : פתיחת תיק בוועדה המחוזית וכן אישור עמידה בתנאי הסף (תוך 6 ימים מפתיחת התיק). 

9/2019 :  

ישיבת תכנון והצגת התכנון המתחם לנציגות.  

פגישה עם חברת עמידר בנושא הצטרפות לפרויקט ותחילת התקשרות לחתימות הסכמים.  

פגישה עם חברי הפורום האורבני של שכונת גוננים ח-ט להצגת תכנון המתחם.  

אישור העירייה להצטרפותה כמגישת התב"ע 

אנו קרובים ל80% הסכמות בכלל מתחם12, זאת בצירוף דירות בניהול "חברת עמידר", שאיתם אנו עומדים בקשר להשלמת ההסכמות. 

8/2019 : פגישת סטטוס חברתי במתחם 12 עם המחלקה הקהילתית בעיריית ירושלים, בנוכחות: שירה אבני, יערה ניר והילית שחר. 

7/2019 : התקשרות ראשונית עם חברת 'עמידר'. 

6/2019 : חלוקת ההסכמים החתומים לבעלי הדירות אשר הצטרפו לפרויקט וחתמו על ההסכם. 

5/2019 :  

אישור חלופת התכנון ע"י לשכת התכנון והוועדה המחוזית וזאת לאחר דרישת העירייה ל12 כיתות לימוד.  

תהליך הכרזת המתחם ל'פינוי בינוי' – דיון שני במנהלת להתחדשות עירונית –אישור המתחם. 

4/2019 :  

החלנו בהליך רישום הערות אזהרה, לדירות החתומות על ההסכם.  

בימים אלו אנו מתכוננים לדיון השני במנהלת להתחדשות עירונית וזאת כחלק מהליך התב"ע והכרזת המתחם ע"י המדינה ל'מתחם פינוי בינוי'. 

3/2019 :  

פתיחת תיק בוועדה המקומית.  

הגשנו ודיווחנו על ההסכמים החתומים בלשכת מיסוי מקרקעין בירושלים ("דיווח לדחיית יום המכירה"- בהתאם לנוהל בעסקאות התחדשות עירונית). 

01/2019 : הגעה ל-50% חתימות הסכמים מלאים 

12/2018 :  

חלוקת ההסכמים לבעלי הדירות כהכנה לחתימת ההסכם  

חתימות הסכמים ע"י כמחצית מבעלי דירות המתחם. 

10/12/2018 : חתימת הסכם ראשון ע"י נציגי המתחם! 

06/2018 : הכנת תוכנית עסקית בהתאם לתקן 21 והצגתה לשמאית הוועדה המחוזית. 

06/2018 : פגישה בין אדריכלי הפרויקט לבין מנהל אגף תכנון עיר (מר ארבל) בנושא קידום התב"ע ואישור לפתיחת תיק בוועדה המקומית. 

05/2018 : קבלת הארכה לדיון השני במינהלת להתחדשות עירונית. 

12/2017 : התנעת הליך התב"ע לקראת פתיחת תיק בוועדה המקומית בראשות אדריכל הפרויקט, רנדי אפשטיין והתקשרות עם יועצי תנועה ונוף. 

11/2017 : תהליך הכרזת המתחם ל'פינוי בינוי' – דיון ראשוני במינהלת להתחדשות עירונית –אישור המתחם ומעבר לשלב השני. 

סיוע והדרכה לבעלי הדירות – מוסדות ממשלתיים

עיריית ירושלים + המינהלת להתחדשות עירונית

כל הלב. בכל פרט.