הרי ברכה - הגרלה מס׳ 750

תהליך הרכישה

1
שלב 1
הגרלה ותוצאותיה
הגרלה ותוצאותיה
 • משרד הבינוי והשיכון ערך הגרלה בין הנרשמים לפרויקט ברגר בפארק היין לקביעת מיקומם בסדר בחירת הדירות בהגרלה 750.
 • משרד הבינוי והשיכון אחראי על שליחת הודעת זכייה לכתובת המייל ו/או SMS ובו פירוט מיקומכם לבחירת הדירה, כלומר, מספר הזכייה שלכם.
 • בשלב זה אין צורך ליצור עימנו קשר, אנו נפנה אליכם באופן יזום.
2
שלב 2
כנסים - הצגת פרויקט
כנסים - הצגת פרויקט
 • בגלל מצב הקורונה, כרגע לא יתקיימו כנסים. כל המידע יתקבל באתר. 
 • מטרת כנס המידע היא לאפשר לכם לקבל את המידע הנחוץ לכם להכרות עם הפרויקט ותהליך הרכישה במסגרת "מחיר למשתכן".
3
שלב 3
בחירת דירה
בחירת דירה
 • מועד בחירת הדירה יתקבל על ידי זימון במייל עם יום ושעה מדויקים.
 • זוהי פגישה אישית שאורכה המקסימלי הינו 45 דקות.
 • הזמנה אישית למועד זה תישלח לכתובת המייל כפי שהתקבלה ממשרד הבינוי והשיכון. מועד זה הינו קבוע ואינו ניתן לשינוי, זוכה שיבחר שלא להגיע, ייתכן ויאבד זכאותו בפרויקט בכפוף להוראות משרד הבינוי והשיכון.
 • יש להגיע עם המסמכים הבאים: תעודות זהות, הודעת זכייה מטעם משרד הבינוי והשיכון, אישור זכאות וצ'ק על סך 2,000 ₪ דמי הרשמה. במידה ותבחרו שלא להמשיך בתהליך רכישת הדירה- דמי ההרשמה לא יוחזרו.
 • במידה ונבצר מאחד מבני הזוג להגיע - יש להצטייד בייפוי כוח עפ"י נוסח החברה, חתום ע״י עו״ד, אותו יש להדפיס מהפרק מסמכים וקישורים באתר זה. ללא ייפוי כוח זה- לא תתאפשר בחירת דירה.
 • במידה ומגיע צד שלישי לבחור עבורכם את הדירה- יש להצטייד בייפוי כוח נוטריוני, עפ"י נוסח החברה, אותו יש להדפיס מהפרק "מסמכים וקישורים" באתר זה. ללא ייפוי כוח זה - לא תתאפשר בחירת דירה.
 • לאחר בחירת הדירה ובתום הזמן המוקצב, תתבקשו לחתום על טופס המשריין עבורכם את הדירה עד למועד חתימת החוזה. הבחירה הינה סופית ואינה ניתנת לשינוי.
 • במהלך תקופה זו אנו נעדכן באתר את מלאי הדירות הקיים בהתאם לקצב התקדמות הבחירות.
4
שלב 4
חתימה על חוזה המכר
חתימה על חוזה המכר
 • לאור ההנחיות החדשות של משרד הבינוי והשיכון מחודש פברואר 2021, חתימה על חוזה המכר תתקיים עד 30 ימים קלנדרים לאחר מועד בחירת הדירה (ולא 45 ימים כפי שהיה בעבר).
 • הזמנה למועד זה תימסר לכם במועד בחירת הדירה ותישלח לכתובת המייל כפי שהתקבלה ממשרד הבינוי והשיכון.
 • לחתימת החוזה יש להגיע מצוידים בתעודות זהות ושיק עבור שכר טרחת עורך דין.
 • חתימת החוזה תתבצע בנוכחות שני בני הזוג.
 • במידה ונבצר מאחד הזוכים להגיע, יש להצטייד בייפוי כח נוטריוני עפ"י נוסח אותו יש להדפיס מהפרק "מסמכים וקישורים" באתר זה. ללא ייפוי כח זה- לא תתבצע חתימה על החוזה.
 • מובהר כי חוזה המכר ונספחיו נבדקו ואושרו ע"י משרד הבינוי והשיכון, לא יתקבלו השגות או בקשות לשינוי הנוסח ולא יתנהל לגביהם משא ומתן.

תכניות דירה ומחירונים

 • ייתכן שינוי במחיר בהתאם לשינוי במע”מ והצמדה למדד

משכנתא

האישור העקרוני הוא השלב הראשון בדרך לקבלת המשכנתא, והוא מהווה מסמך ראשוני באמצעותו אתם למדים האם הבנק יאפשר לכם לקבל משכנתא ובאילו תנאים. אישור עקרוני ניתן לאחר שהבנק בוחן מספר קריטריונים: הכנסה, ותק תעסוקתי, ערבים להלוואה, אחוז ההלוואה מעלות הנכס וכו‘.
קבלת האישור העקרוני מומלצת עבורכם טרם בחירת הדירה בכדי שתהיו בטוחים כי הבנק יעמיד לכם את המשכנתא הנדרשת עבור רכישת הדירה בהתאם למחיר הדירה.  מומלץ לבקש אישור למשכנתא בסכום מקסימאלי על מנת להגדיל את מבחר הדירות אותם תוכלו לבחור. 

שימו לב, בשלב קבלת האישור העקרוני אין כל משמעות לריביות אותם יציע לכם הבנק. הריביות שמוצגות באישור עקרוני בתוקף רק ל 24 ימים ולכן חשוב להתייחס רק לגובה המשכנתא שאושרה לכם.
בנוסף, כל עוד לא חתמתם על חוזה לרכישת הדירה, הבנק אינו מאשר משכנתא לדירה ספציפית ולכן יונפק לכם אישור עקרוני “כללי“.

אחוז מימון מקסימלי = גובה ההלוואה המקסימלית שניתן לקבל מהבנק לנכס ספציפי.
אחוז המימון המקסימלי כפי שאישר בנק ישראל הינו עד 75% משווי הנכס. לדוגמא, דירה שעולה מיליון ₪, הבנק יוכל לאשר הלוואת משכנתא עד לגובה 750,000 ₪, המהווים 75% משווי הדירה.
במסגרת “מחיר למשתכן” קיימת אפשרות בה אחוז המימון יעלה על 75% מעלות הדירה, ובתנאי שלא יעבור את ה75% משוויה.

ההקלה מוגבלת בתנאים הבאים:

 1. הרוכש העמיד הון עצמי של לפחות 100,000 ₪.
 2. שווי השוק של הדירה לצורך חישוב אחוז המימון לא יעלה על 1.8 מיליון ₪.

בשלב האישור העקרוני הבנק יחשב את האישור על פי השווי אותו אתם מעריכים לנכס שאתם מעוניינים לרכוש. כמובן על מנת שהבנק יאשר את אחוז המימון, טרם ביצוע המשכנתא נדרש לבצע שמאות ע”י שמאי חיצוני המאושר על ידי הבנק שיאשר את שווי השוק.

עלות דירה 

שווי שוק  

הון עצמי נדרש * 

מקסימום משכנתא 

1,100,000 

1,350,000 

100,000 

1,000,000 

1,300,000 

1,600,000 

100,000 

1,200,000 

1,500,000 

1,800,000 

150,000 

1,350,000 

1,700,000 

מעל 1,800,000 

350,000 

1,350,000 

* חשוב לציין שיש בנקים שדורשים הון עצמי של לפחות 10% מעלות הדירה או 100,000 ₪ הגבוה מבניהם. 
כמובן שהעמדת הלוואת המשכנתא מתבצעת בהתאם לשיקול דעתו של הבנק ובהתאם לנתונים האישיים של הרוכש. לעיתים קורה שהבנק אינו מאשר את מלוא סכום המשכנתא המבוקשת. 
לאחר חתימה על חוזה, נמליץ לבצע בדיקת גובה הריבית שתקבלו במספר בנקים, בכדי שתוכלו לקבל את התנאים הכי טובים וזולים עבורכם. 

פריסת תשלומים והוצאות נלוות

 1.  7% במעמד חתימת ההסכם. 
 2. השלמה ל-20% – 45 יום מחתימת ההסכם. 
 3. 14% אחוז 105 ימים מהתשלום הקודם.
 4. 14% אחוז 105 ימים מהתשלום הקודם.
 5. 14% אחוז 105 ימים מהתשלום הקודם.
 6. 14% אחוז 105 ימים מהתשלום הקודם.
 7. 14% אחוז 105 ימים מהתשלום הקודם.
 8. השלמה ל-100% עד מועד המסירה.

   

הפרויקט מלווה ע”י בנק הפועלים, על כן, התשלומים יבוצע באמצעות פנקס שוברים בלבד. מובהר כי בהתאם לתנאי המכרז, מחירה של הדירה יוצמד למדד תשומות הבנייה הידוע במועד קבלת היתר הבנייה. 

בנוסף להצמדה זו, החל ממועד חתימת הסכם המכר, מחיר הדירה יהיה בתוספת ההצמדה כאמור, צמוד למדד תשומות הבניה הידוע במועד חתימת הסכם המכר כאשר המדד הקובע לתשלום יהיה המדד בעת ביצוע כל תשלום, ומדד הבסיס החדש לחישוב יהיה המדד בעת חתימת הסכם המכר.

בנוסף למחיר הדירה, התשלומים אשר יחולו על הרוכש וישולמו על ידו הם דלהלן: 

 1. השתתפות בהוצאות המשפטיות בסך של 5,039 ₪ בתוספת מע”מ- ישולם בעת חתימת ההסכם. 
 2. מס רכישה בהתאם לחוק. 
 3. תשלום עבור התקנת מונה מים (עתידי). 
 4. תשלום עבור התקנת מונה חשמל (עתידי). 

מסמכים וקישורים

טופס בחירת דירה

נוסח חוזה

מפרט מכר לדוגמא

אתר משרד הבינוי והשיכון

ייפוי כח לבחירת דירה (בני זוג)

ייפוי כח נוטריוני לבחירת דירה (צד ג’)

ייפוי כח נוטריוני לחתימת חוזה

אזור

פארק היין, זכרון יעקב 103 יח"ד

גוש

11707

חלקות

29, 27, 23, 20

מגרשים

17.3 | 17.5 | 17.6 | 17.7