התקדמנו!

במסגרת תהליך מיתוג מחדש

חברת הנדל״ן הוותיקה קידום

תיקרא מעתה BERGER

השם משקף את ערכי החברה שהם הקו המנחה של "צוות ברגר" וכן נושא את שם היזם אברהם ברגר, העומד בראשה.
אנו ממשיכים לשמר ולחזק את מערך השירות שלנו, מכל הלב, תוך שמירה על ערכים של נחישות, הקשבה, אכפתיות ומסירות.
מזמינים אתכם להתעניין במגוון הפרויקטים החדשים הנמצאים בעיצומו של תהליך בנייה ושיווק.

עדכונים

מסלול בעלי דירות - הסכם סופי

 1. תחילת הליך לתביעות בעלי דירות שטרם הצטרפו לפרויקט. נציגות המתחם יחד עם עו"ד טרספולסקי שלחו מכתב לבעלי הדירות שטרם הצטרפו לפרויקט, בבקשה להצטרף לפרויקט ולפני שהיזם יחל בהגשת תביעות כנגד סרבנים לבית המשפט.
 2. אנו שמחים לבשר שחברת 'עמידר' בבעלות 12 דירות במתחם, הצטרפה לפרויקט. המשמעות היא הגעה ל80% הסכמות!
 1. שמחים לבשר כי אנו קרובים ל80% הסכמות בכלל מתחם 12, זאת בצירוף דירות בניהול "חברת עמידר", שאיתם אנו עומדים בקשר להשלמת ההסכמות.
 2. נסחי טאבו – נזכיר כי תוך 8 חודשים מיום החתימה, באחריות בעלי הדירות לפעול לניקוי ועדכון נסח הטאבו ועל אף זאת אנו פועלים לעשות כן. נבקש שיתוף פעולה מצדכם.

לאחר תהליך מוצלח ותקופת הכנה ממושכת, אנו רואים את ניצני הפריחה וגאים לעדכן כי מעל – 50% מבעלי הדירות חתמו על ההסכם המלא והסופי, וזאת ללא 13 תתי חלקות בבעלות חברת 'עמידר'

ברצוננו להודות לכם על שיתוף הפעולה , השותפות המוצלחת והאמון שנתתם בחברת 'קידום'

מסלול בעלי דירות + מסלול תכנון

 1. רבעון 2 – סטאטוס תב"ע: אישור הוועדה המחוזית להפקדת התוכנית (29.6.20), בין היתק אישור שצ"פ (שטח ציבורי פתוח במרכז המתחם), כיתות לימוד חלק המערבי, אישור 344 יח"ד. ראה פרוטוקול מצ"ב.
 2. רבעון 2 – צוות התכנון החל בתכנון לשלב הבא – היתר בניה, כל זאת בהנחה, כאמור שהתכנית עומדת בתקן 21.
 3. רבעון 1 – סטאטוס תב"ע: הוועדה המחוזית אישרה ל'הפקדה בתנאים' את תכנית הפרויקט ('התב"ע'). עיקרי החלטה היא שינוי התכנית לשלושה מגדלים במקום ארבעה ולמעשה הפחתת 53 יחידות הדיור ל340 יח', ועל אף זאת 'קידום' מתקדמת עם התכנית תוך בחינה ותכנון מדוקדק ('תכנית להיתר בניה') ובמטרה לוודא שהתכנית עומדת בכלכליות הנדרשת של תקן 21 (המקנה לווי בנקאי ובטוחות לדירות ולפרויקט כולו).
 1. סטאטוס תב"ע: הוועדה המקומית אישרה את התכנית וכן המליצה לוועדה המחוזית לאשר את התכנית להפקדה.
 2. סטאטוס תב"ע: פתיחת תיק תב"ע למתחם 12, בוועדה המחוזית ואישור עמידה בתנאי הסף מהוועדה המחוזית! (תוך 6 ימים מפתיחת התיק! וזאת הודות להכנה יסודית ועבודה מקיפה בשנתיים וחצי אחרונות)
 3. תהליך הכרת המתחם ל"פינוי בינוי במסלול המיסוי": הרשות להתחדשות עירונית 'הכריזה' על המתחם
 4. סטאטוס תב"ע: הוועדה המקומית אישרה לעיריית ירושלים להצטרף לחברת 'קידום' כמגישת תכנית התב"ע למתחם 12.
 1. סטאטוס תב"ע: פתיחת תיק בוועדה המקומית וגיבוש חלופת תכנון נבחרת מול כלל הגורמים בעירייה, לקראת צירוף העירייה להגשת התב"ע ופתיחת תיק בוועדה המחוזית.
 2. תהליך הכרזת המתחם ל"פינוי בינוי" : נשמח לעדכן כי עברנו את הדיון השני במנהלת להתחדשות עירונית.
 3. תכנון: הצגת התוכנית ע"י צוות מתכננים: התוכנית הוצגה לפורום האורבני של שכונת גוננים וכן לנציגות המתחם, זאת כחלק מהכנה לפתיחת תיק ועמידה בתנאי סף בוועדה המחוזית.
 4. סטאטוס תב"ע: נשמח לעדכן כי פתחנו תיק בוועדה המקומית. (מס' תיק תבע הוא 101-0666032)
 5. מדידת דירות: לצורך אישור נספח י' (תמורת בעלי הדירות) ובחינת המדידות שחברתנו ביצעה בעבר, עו"ד טרספוסלקי ונציגות המתחם התקשרו עם חברת מדידות וביצעו מדידות בחלק מדירות המתחם, נעדכן שהליך זה הסתיים. הודעת עדכון מ2017:
  "נעדכן כי הליך המדידות הסתיים בהצלחה ב86% מסך הדירות בבניין בר יוחאי 2 ובבניין יצחק שדה 1 (לא כולל "דירות עמידר").
  נציין כי מדידות אלו נעשו כחלק מהליך המשא ומתן וגיבוש סעיף התמורה ובפרט לאחר דיון בוועדה המחוזית שבה התבקשנו להציג חלופות תכנון למתחם 12.

אבני דרך מרכזיים

הסכם סופי

כל הלב. בכל פרט.

שותפים לדרך

אדריכל הפרויקט – רנדי אפשטיין

עו"ד המייצג את בעלי הדירות – עו"ד משה טרספולסקי
עו"ד היזם – עו"ד חן לבנת

שמאי הפרויקט – יניב אסולין

תכנון – אזור המתחם וחלופות תכנון לשינוי התב"ע

אזור המתחם

תוכניות התב״ע

הדמיות

*תוכניות התב״ע | הדמיות להמחשה בלבד | נכון לנובמבר 2020, טרום הפקדה

כל הלב. בכל פרט.

ארכיון ופרוטוקולים

מה עברנו עד כה

6/2020: ישיבת שולחן עגול בהשתתפות : עו"ד טרפסולסקי, אבי מסרי, רפאל הלברלטל (יו"ר הנציגות), אלישבע אברהם, עו"ד חסיד, אמיר ומתן. נושא הישיבה: בעלי דירות סרבנים ושליכת מכתבים + ניקוי נסח טאבו (ראה פרוטוקול)

1/2020: ישיבת נציגות בנוכחות עו"ד טרספולסקי, רפאל, יוסף כהן, אלישבע, יוסף ואסתר פולסקי, אמיר ומתן מקידום. נושאי הישיבה: עדכון בסטאטוס הפרויקט, מסלול בעלי דירות, בטחות ותכנון.

02/2019: ישיבת נציגות בנוכחות עו"ד משה טרספולסקי. בחירתו של רפאל הלברטל כיו"ר הנציגות.

05/2018 : קיום אסיפת דיירים לכניסות ז'-ח' ובחירת נציג חדש – נבחרו יוסף כהן ורפאל הלברטל (כעוזר).

01/2017 : ישיבת וועד ליצחק שדה – בחירת עו"ד.

12/2016 : פגישה ראשונה בין יוסף פולסקי (נציג וועד יצחק שדה) לעו"ד טרספוליסקי.

12/2016 : אסיפה כללית לבניין בר יוחאי.

11/2016 : אישור בעלי הדירות לייצוג ע"י עו"ד טרספוליסקי : תהליך זה כלל פגישות אישיות, אסיפה כללית, הסכמת והחתמת בעלי דירות שעו"ד טרספוליסקי ייצג אותם.

11/2016 : ישיבת עדכון לנציגי המנהל הקהילתי (בראשות יובל אבוטבול ).

09/2016 : ישיבת וועד יצחק שדה – התנעת בחירת עו"ד.

08/2016 : ישיבת וועד בר יוחאי להכרות ראשונית עם עו"ד משה טרספוליסקי.

08/2016 : ישיבת התנעה – וועד יצחק שדה.

08/2016: ישיבת וועד בר יוחאי – פגישות עם עורכי דין פוטנציאלים.

07/2016 : בחירת נציגות מכל כניסה ולכל בניין.

06/2016 : התנעת הפרויקט – גיבוש המתחם והסכמה עקרונית לתחילת פרויקט "התחדשות עירונית ".

08/2018 : ניסוח סעיף התמורה ושליחת ההסכם הסופי לנציגות המתחם. 

07/2018 : כנס לקהילה האתיופית בהשתתפות המתורגמן (מר אברה) רכז חברתי מהמינהלת להתחדשות עירונית (מר פואה). 

06/2018 : תחילת פגישות אישיות בנושא סעיף התמורה ולקראת חתימות הסכם סופי. 

09/2017 : גיבוש עקרונות לסעיף התמורה (סעיף 14) בשיתוף עם נציגות המתחם ותחילת ניסוחו ע"י עורכי הדין. 

08/2017 : גיבוש הסכם סופי (מלבד סעיף התמורה) – קיום פגישות שבועיות עם עורכי הדין ונציגי המתחם. 

07/2017 : מדידת דירות בבניין בר יוחאי 2 ויצחק שדה 1 – נמדדו כ86% מכלל הדירות (לא כולל "דירות בבעלות עמידר"). 

06/2017 : מכתב עדכון מנציגות המתחם לבעלי הדירות. 

05/2017 : פגישות אישיות עם בעלי הדירות בנושאים הבאים:  

* עדכון בדבר התקדמות הפרויקט ובדגש על מסלול התכנון ומסלול הסכם בעלי הדירות.  

* הכנת בעלי הדירות ללוחות הזמנים ואבני הדרך העיקריים בפרויקט.  

* הצגת מהות פרויקט פינוי ובינוי ובדגש על אופן קבלת התמורה והביטחונות העומדים לרשות בעלי הדירות.  

* קבלת משוב, בקשות, נושאים פתוחים מבעלי הדירות. 

04/2017 : תחילת משא ומתן – ישיבת וועד לסיכום עקרונות ההסכם ותשלום מקדמה לעו"ד המייצג. 

03/2017 : קבלת מכתב התחייבות מחברת קידום לנציגות המתחם כתנאי לתחילת גיבוש ההסכם. 

03/2017 : קבלת מכתב רשמי מנציגות המתחם ועו"ד המייצג. 

08/2019: שליחת מכתב מהנציגות לדיירים וזאת שנושא פיצוי הדיירים בהתאם לתוספת יח"ד ו12 כיתות הלימוד. 

02/2019: הנפקת ערבות הליכים משפטיים. 

11/2018 : 

דרישת הנציגות ועו"ד טרספולקי לקבלת 6 מ"ר נוספים במקום סעיף חלוקת הרווחים. 

ישיבת דיירים להחלטה בנוגע לדרישת 6 מ"ר נוספים. 

פגישות בין הנציגות ועו"ד טרספולסקי לבין חברת קידום לגישור הפערים. 

אישור ההסכם הסופי על ידי הנציגות ואור ירוק לתחילת חתימות. 

10/2018 : סגירת ההסכם הסופי בין עו"ד הדיירים (משה טרספולסקי) לבין ע"וד היזם. 

04/2018 : הסדרי נהלי עבודה בין נציגות המתחם לעו"ד המייצג. 

01/2018 : תכנון חלופות בניה, תכנון הקומות התת קרקעיות ותכנון ראשוני בהתאם לתמהיל הדירות, המוסכם על הנציגות. 

03/2017 : פגישה בלשכת התכנון – בראשות מתכננת המחוז שירה תלמי. 

02/2017 : פגישה במינהל התכנון – עם סגן מנהל אגף תכנון עיר- אמנון ארבל. 

01/2017: פגישה בחברת "מוריה" (עיירת ירושלים)- עם עמית פוני. 

6/2020: 

תחילת הליך לתביעות סרבנים, חלוקת מכתבים מנציגות המתחם וב"כ הדיירים לדיירים שטרם הצטרפו לפרויקט, בבקשה להצטרף לפרויקט ולפני שהיזם יחל בהגשת תביעות כנגד סרבנים.  

דיון להפקדה בוועדה המחוזית, הוועדה המחוזית החליטה להפקיד את התכנית. 

** ישיבות סטאטוס אחת לשבוע עם נציג מטעם הנציגות ומטעם עו"ד בעלי הדירות. 

** גיבוש חלופת תכנון מול גרומי העיריה וישיבת תכנון עם אדריכלים הפרויקט באופן שוטף. 

** עדכון הטאבו – אנו פועלים לעדכון וניקוי נסח הטאבו. 

3/2020:  

מסירת הסכמים + נספחים לחתימת עמידר עברו 12 יח"ד במתחם. קידום קיבלה את המסמכים חתומים כעבור שבוע מיום העברתם לחברת עמידר. הגעה ל-80% חתימות ובצירוף 12 תתי חלקות של חברת עמידר. 

2/2020:  

ישיבת תכנון בוועדה המחוזית, נוכחים: דן קינן (רפרנט הוועדה), אמיר, אברהם, רנדיקארסטן, יניב ועמנואל.  

דיון בוועדה המחוזית, הוועדה אישרה להפקיד את התכנית בתנאים. 

12/2019:  

 החלטת הוועדה המקומית לאישור התוכנית וכן המלצה לוועדה המחוזית לאישור התוכנית.  

 החלטה מקדמית לאישור הפרויקט "כפרויקט פינוי בינוי במסלול מיסוי".  

 קיום ישיבת שולחן עגול בנוכחות כלל הגורמים, זאת לצורך פתרון האתגרים שעומדים לפנינו בניקוי נסחי הטאבו וכן פתרון מול דיירים שטרם חתמו. 

11/2019: ישיבה עם כלל יועצי התב"ע וזאת לקידום אישור התוכנית ע"י הוועדות. 

10/2019 : פתיחת תיק בוועדה המחוזית וכן אישור עמידה בתנאי הסף (תוך 6 ימים מפתיחת התיק). 

9/2019 :  

ישיבת תכנון והצגת התכנון המתחם לנציגות.  

פגישה עם חברת עמידר בנושא הצטרפות לפרויקט ותחילת התקשרות לחתימות הסכמים.  

פגישה עם חברי הפורום האורבני של שכונת גוננים ח-ט להצגת תכנון המתחם.  

אישור העירייה להצטרפותה כמגישת התב"ע 

אנו קרובים ל80% הסכמות בכלל מתחם12, זאת בצירוף דירות בניהול "חברת עמידר", שאיתם אנו עומדים בקשר להשלמת ההסכמות. 

8/2019 : פגישת סטטוס חברתי במתחם 12 עם המחלקה הקהילתית בעיריית ירושלים, בנוכחות: שירה אבני, יערה ניר והילית שחר. 

7/2019 : התקשרות ראשונית עם חברת 'עמידר'. 

6/2019 : חלוקת ההסכמים החתומים לבעלי הדירות אשר הצטרפו לפרויקט וחתמו על ההסכם. 

5/2019 :  

אישור חלופת התכנון ע"י לשכת התכנון והוועדה המחוזית וזאת לאחר דרישת העירייה ל12 כיתות לימוד.  

תהליך הכרזת המתחם ל'פינוי בינוי' – דיון שני במנהלת להתחדשות עירונית –אישור המתחם. 

4/2019 :  

החלנו בהליך רישום הערות אזהרה, לדירות החתומות על ההסכם.  

בימים אלו אנו מתכוננים לדיון השני במנהלת להתחדשות עירונית וזאת כחלק מהליך התב"ע והכרזת המתחם ע"י המדינה ל'מתחם פינוי בינוי'. 

3/2019 :  

פתיחת תיק בוועדה המקומית.  

הגשנו ודיווחנו על ההסכמים החתומים בלשכת מיסוי מקרקעין בירושלים ("דיווח לדחיית יום המכירה"- בהתאם לנוהל בעסקאות התחדשות עירונית). 

01/2019 : הגעה ל-50% חתימות הסכמים מלאים 

12/2018 :  

חלוקת ההסכמים לבעלי הדירות כהכנה לחתימת ההסכם  

חתימות הסכמים ע"י כמחצית מבעלי דירות המתחם. 

10/12/2018 : חתימת הסכם ראשון ע"י נציגי המתחם! 

06/2018 : הכנת תוכנית עסקית בהתאם לתקן 21 והצגתה לשמאית הוועדה המחוזית. 

06/2018 : פגישה בין אדריכלי הפרויקט לבין מנהל אגף תכנון עיר (מר ארבל) בנושא קידום התב"ע ואישור לפתיחת תיק בוועדה המקומית. 

05/2018 : קבלת הארכה לדיון השני במינהלת להתחדשות עירונית. 

12/2017 : התנעת הליך התב"ע לקראת פתיחת תיק בוועדה המקומית בראשות אדריכל הפרויקט, רנדי אפשטיין והתקשרות עם יועצי תנועה ונוף. 

11/2017 : תהליך הכרזת המתחם ל'פינוי בינוי' – דיון ראשוני במינהלת להתחדשות עירונית –אישור המתחם ומעבר לשלב השני. 

סיוע והדרכה לבעלי הדירות – מוסדות ממשלתיים

עיריית ירושלים + המינהלת להתחדשות עירונית

כל הלב. בכל פרט.