בר יוחאי 2, יעקב ברגר 7, יצחק שדה 1, ירושלים

התקדמנו!

במסגרת תהליך מיתוג מחדש

חברת הנדל״ן הוותיקה קידום

תיקרא מעתה BERGER

השם משקף את ערכי החברה שהם הקו המנחה של “צוות ברגר” וכן נושא את שם היזם אברהם ברגר, העומד בראשה.
אנו ממשיכים לשמר ולחזק את מערך השירות שלנו, מכל הלב, תוך שמירה על ערכים של נחישות, הקשבה, אכפתיות ומסירות.
מזמינים אתכם להתעניין במגוון הפרויקטים החדשים הנמצאים בעיצומו של תהליך בנייה ושיווק.

עדכונים

מסלול בעלי דירות ותכנון

בעלי הדירות בפרויקט מגדלי ברגר,

בהמשך להודעה האחרונה, בתאריך 05.07.23 התקיים הדיון  לקבלת היתר בניה בתנאים!

בע״ה נקבל את ההחלטה הרשמית בעוד חמישה ימים ונבחן אותה.

המשמעות במילים פשוטות:

האישור שינתן יאפשר את ביצוע ההריסה והבניה.

לאחר קבלת האישור מהוועדה המקומית, נצטרך לאשר את התוכנית בכלל הגופים הרלוונטיים כמו, כיבוי אש, חברת חשמל וכיוב׳ (לעיתים, ד״א, התוכנית עוברת שינויים והתאמות תוך כדי תנועה, בכדי להתאימה לאישורי הגופים השונים).

במקביל ועד לקבלת האישורים, נתכנס לקראת הפינוי בשני מישורים נוספים:

נקיים כנס להצגת התכנון ובחירת הדירות החדשות שלכם, נתחיל

התקשרות מול הבנק המלווה וננפיק את הערבויות הדרושות.

בע”ה נעשה ונצליח!

בעלי דירות שלום רב,

שמחים לעדכן כי הגשנו את התוכנית המתוקנת, לבדיקת הוועדה המקומית, אנו תקווה שהתוכנית תיבדק ותיכנס לדיון המתוכנן  להיתר הבניה ב5.7.23.

תמהיל הדירות אושר ע”י כלל חברי הנציגות ואדריכל מטעמכם.

נבהיר כי התמהיל כפוף לאישור הוועדה ובפרט לאישור חזיתות המבנים והמרפסות, ובכל מקרה נשמרת הזכות לנציגות לעדכן ולהתאים את תמהיל הדירות על בסיס החלטת הוועדה.

נדגיש כי לאדריכל בעלי הדירות היו שלוש הערות תכנוניות, ואנו התחייבנו לתת מענה מתאים ובכפוף לאילוצי/אישורי הוועדה.

בע״ה לאחר אישור הועדה להיתר בניה, נקיים כנס בו נציג בפניכם את התכנון הסופי ואת תוכניות המכר, על פיהן תבחרו את דירת התמורה שלכם.

בהזדמנות זו, נרצה להודות לחברי הנציגות החדשים. בין היתר, בזכות שיתוף הפעולה הפורה בחודשיים האחרונים, אשר הביא להתקדמות משמעותית כאמור.

 

כרגיל אנו זמינים לשאלות והבהרות,

בע”ה נעשה ונצליח!

בעלי הדירות שלום רב,

מצורף מכתב עדכון ממנכ”ל הקבוצה, אברהם ברגר.

כמובן וכרגיל אנו זמינים לכל שאלה או הבהרה

בע”ה נעשה ונצליח

הודעה מחברי הנציגות הנבחרת:

שכנים ובעלי הדירות בבר יוחאי 2,

מזכירה לכם שעשינו בחירת נציגות חדשה בבניין שלנו (בר יוחאי 2), וכעת חשוב לי לעדכן אתכם בשם כלל חברי הנציגות.

הדבר החשוב ביותר מבחינתו הוא קידום הפרויקט – פינוי מהיר וקבלת דירות 

אני אישית הבהרתי זאת לכלל הצדדים – עו”ד טרספולסקי, חברת ברגר ואפילו לאברהם ברגר בעצמו.

חשוב לנו לעדכן אותכם שנפגשנו עם חברת ברגר ואברהם ברגר בעצמו על סטאטוס הפרויקט, הדברים שמתקדמים, הדברים שתקועים והנושאים הפתוחים.

הבנו מברגר שהדברים כרגע מתקדמים והחברה ממשיכה להתקדם להוצאת היתר בניה לפרויקט (הציפייה של חברת ברגר שנעבור וועדה ונקבל היתר בתנאים עד סוף השנה והדבר יקרה רק בשיתוף פעולה בנינו).

עדכונים נוספים:

בקשנו מחברת ברגר תוכנית לוחות זמנים ברורה עד לפינוי הדיירים.

מיננו את עו”ד ערן אבולוף ליועץ מקצועי ומשפטי לנציגות, זאת לצורך קבלת החלטות בצורה הטובה ביותר לטובת הפרויקט.

ביקשנו מעו”ד ערן אבולוף לקבוע ישיבת נציגות עם הנציגים של בניין יצחק שדה ועו”ד משה טרפסולקי, זאת לטובת סגירת הנושאים הפתוחים ולצורך גיבוש לוחות הזמנים עד לפינוי הדיירים.

נשלחה בקשה לעו”ד טרספולסקי מלפני חג הסוכות ועוד לא קיבלנו תשובה.

חשוב לי להדגיש שאנו מודעים לכך שעו”ד טרספולסקי עשה ימים כלילות לשמור על קיום ההסכם.

חשוב לי להבהיר שהמטרה העיקרית שלנו היא קידום הפרויקט בצד הטוב ביותר ואין לנו כוונה לפטר או להעיף את עו”ד משה טרספולסקי. אבל חשוב מאוד שכולנו נבין שעורכי הדין, היזם וכל בעלי המקצוע הם עובדים שלנו! אנחנו בעלי הדירות, בעלי הבית! אם נראה שאחד מהם הוא הגורם המעכב ת הפרויקט מסיבות לא כשירות לא נהסס לקבל החלטות אחרות ולהעיף את הגורם המעכב.

אני חושבת שאנו כל השכנים צריכים להישאר מאוחדים, ולאחר ששמעתי את ברגר נשמע שהפרויקט מתקדם!  ותפקידנו להמשיך לקדם וליצור מצב של שיח טוב ביננו בעלי הדירות לבין חברת ברגר ולבין עו”ד משה טרספולקי.

ויוון בן חיון וחברי נציגות בניין בר יוחאי 2

הצגת אבני הדרך לפינוי והליך בחירת הדירות (רבעון 3, 2022)

בישיבת נציגות שנערכה בתאריך 19.09.22 הוצגו אבני הדרך הצפויות להליך הפינוי ובחירת דירות התמורה.
בישיבה נכחו חברי הנציגות ובעלי המקצוע מטעמכם.

הכרזת המתחם כ”פינוי בינוי” ותחילת הליך בחירת הדירות (רבעון 1, 2022)

נשמח לעדכן כי הגענו לעוד אבן דרך משמעותית בפרויקט והתחלנו בהליך המקדים לבחירת הדירות.

נזכיר כי סדר בחירת הדירות הינו על בסיס ניקוד שיקבע שמאי מטעמכם (הנציגות בחרה את השמאי – גיל יזרעאלי) ובהתאם לדירותיכם כיום.

לצורך דירוג הדירות – השמאי יגיע לביקור בשבוע הבא, ימים ב’ – ה’ נא לעדכן בקובץ המצורף או בהודעה פרטית את המועד המתאים לכם.

בע”ה נעשה ונצליח.

 

הגעה ל91% +תביעת סרבנים + קבלת תיק מידע להיתר בניה (רבעון 3, 2021)

קבלת מתן תוקף לתכנית התב”ע (רבעון 1-2, 2021)

תכנית התב”ע אושרה להפקדה ולפרסום (רבעון 4, 2020)

הגעה ל80% חתימות על הסכם סופי (רבעון 1-3, 2020)

  1. תחילת הליך לתביעות בעלי דירות שטרם הצטרפו לפרויקט. נציגות המתחם יחד עם עו”ד טרספולסקי שלחו מכתב לבעלי הדירות שטרם הצטרפו לפרויקט, בבקשה להצטרף לפרויקט ולפני שהיזם יחל בהגשת תביעות כנגד סרבנים לבית המשפט.
  2. אנו שמחים לבשר שחברת ‘עמידר’ בבעלות 12 דירות במתחם, הצטרפה לפרויקט. המשמעות היא הגעה ל80% הסכמות!

אישור תוכנית התב”ע ע”י הוועדות והצטרפות העירייה כמגישת התב”ע (2019 – רבעון 2 2020)

  1. אישור הוועדה המחוזית להפקדת התוכנית (29.6.20), בין היתק אישור שצ”פ (שטח ציבורי פתוח במרכז המתחם), כיתות לימוד חלק המערבי, אישור 344 יח”ד. ראה פרוטוקול מצ”ב.
  2. הוועדה המחוזית אישרה ל’הפקדה בתנאים’ את תכנית הפרויקט (‘התב”ע’). עיקרי החלטה היא שינוי התכנית לשלושה מגדלים במקום ארבעה ולמעשה הפחתת 53 יחידות הדיור ל340 יח’, ועל אף זאת ‘קידום’ מתקדמת עם התכנית תוך בחינה ותכנון מדוקדק (‘תכנית להיתר בניה’) ובמטרה לוודא שהתכנית עומדת בכלכליות הנדרשת של תקן 21 (המקנה לווי בנקאי ובטוחות לדירות ולפרויקט כולו).
  3. הוועדה המקומית אישרה את התכנית וכן המליצה לוועדה המחוזית לאשר את התכנית להפקדה.
  4. פתיחת תיק תב”ע למתחם 12, בוועדה המחוזית ואישור עמידה בתנאי הסף מהוועדה המחוזית! (תוך 6 ימים מפתיחת התיק! וזאת הודות להכנה יסודית ועבודה מקיפה בשנתיים וחצי אחרונות)
  5. פתיחת תיק בוועדה המקומית וגיבוש חלופת תכנון נבחרת מול כלל הגורמים בעירייה, לקראת צירוף העירייה להגשת התב”ע ופתיחת תיק בוועדה המחוזית.
  6. תהליך הכרת המתחם ל”פינוי בינוי במסלול המיסוי”: הרשות להתחדשות עירונית ‘הכריזה’ על המתחם.

 

אבני דרך מרכזיות

הסכם סופי

כל הלב. בכל פרט.

שותפים לדרך

אדריכל הפרויקט – רנדי אפשטיין

ב”כ בעלי הדירות במתחם – עו”ד משה טרספולסקי

עו”ד היזם – עו”ד חן לבנת

שמאי הפרויקט – יניב אסולין

תביעת סרבנים – עו”ד אריק נאור

עו”ד מייצג את בעלי הדירות – עו”ד ערן אבולוף

אדריכל ב”כ בעלי הדירות – מנחם גרוס

תכנון – תב”ע בתוקף ואישור הבקשה להיתר בניה בוועדת המשנה

אזור המתחם

תוכניות התב״ע

תוכניות אדריכליות

הדמיות

*תוכניות התב״ע | הדמיות להמחשה בלבד | נכון לפברואר 2023, טרום קבלת היתר בניה

כל הלב. בכל פרט.

ארכיון ופרוטוקולים

מה עברנו עד כה

סיוע והדרכה לבעלי הדירות – מוסדות ממשלתיים

כל הלב. בכל פרט.