pinuy

התחדשות עירונית – שכונת ביאליק בבית שמש

השכונה הוותיקה נבנתה בין השנים 1958-1964 ע”י משרד השיכון. במסגרת פרויקט מקיף של התחדשות עירונית, מממנת מדינת ישראל את הפרויקט בשיתוף חברת ברגר. נכון להיום, מאופיינת השכונה בבנייה רוויה ובשטחים ציבוריים לא מטופחים. התוכנית המוצעת מייעדת פינוי של 333 יח”ד בשכונה, לטובת בניית 1693 יח”ד, + 200 יח”ד דיור מוגן. המרקם החדש של השכונה יאופיין בבנייה לגובה בצורה מודרנית ומתחדשת, מרכז שכונתי, שטחים ציבוריים ומסדרונות ירוקים למעבר הולכי רגל.

מהן התוכניות לעתיד?

בפרויקט שכונת ביאליק התבססנו על מודל השאררט – מודל ייחודי ופורץ דרך המתבצע במרקמים עירוניים, ומשתף את כל המעורבים בתהליך לפיתוח העיר. הבינוי ופיתוח השלד הציבורי בשכונת ביאליק נערכו בשיתוף פעולה יוצא מגדר הרגיל בשיתוף צוות ברגר: מנהלים, מהנדסים, אדריכלים, יועצי תנועה, ממשלה ונציגי הציבור, יחד עם תושבי העיר. כל צוות המתכננים הגיע לבית שמש לארבעה ימים מרוכזים כוללי לינה, במהלך הימים הללו הועלו רעיונות, ותוכננו חליפות תכנון, כך שבתום התהליך גובשה תכנית המקובלת על כל הצדדים, הן על תושבי העיר והן על המתכננים. הפרויקט זכה לתשבחות מטעם מועצת העיר, וכולם הסכימו שמדובר בהליך ייחודי המאפשר לכולם להרוויח.

היתרונות של התהליך:
  • Win – win – שיטה בה כולם מרוויחים – על פי מודל ייחודי זה כולם מרוויחים; העירייה, התושבים והיזמים. הצוות העובד יחד, יוצר תכנית המקובלת על כולם, וכל אחד מהרצונות לחלופות בא לידי ביטוי באופן הרמוני.
  • הערות בזמן אמת  תהליך התכנון משתף את כל בעלי העניין, החל מפקידי העיריה דרך מתכנן ואדריכלית העיר וכלה בתושבים. כל אחד מהצדדים מוזמן להעיר ולהציע חלופות מתאימות בעיניהם, ולשמוע את הצדדים האחרים בעניין.
  • תהליך קצר ומהיר תוך שלוש שנים בלבד מהכרזת הממשלה על הפרויקט הושגה תב”ע (תוכנית בניין עיר) ליחידות הדיור, הישג מכובד שכמוהו לא נראה בפרויקטים דומים.
שיתוף הפעולה שעושה את ההבדל

ללא שיתוף פעולה מצד התושבים ומוכנות לשינוי, היה צפוי הפרויקט להיתקל בקשיים רבים, ואף להוביל ליחסים שליליים בין הדיירים. אנחנו מאמינים כי שיתוף פעולה של דיירי השכונה, אנשי העיריה והיזמים היה הבסיס להשגת התב”ע המהירה בפרויקט זה. ברגר השקיעה משאבים רבים בחיבור כל הגורמים ובעלי העניין; היזמים, הדיירים, הקבלנים, הבנקים והגורמים השותפים בעירייה, באפיון צרכיהם ובניית הפתרון המושלם עבורם. אנו משוכנעים כי פרויקט הדגל שלנו בשכונת ביאליק, עתיד לשנות את חיי התושבים לטובה וליצור אווירת מגורים נוחה ואיכותית יותר.

מצגת על תהליך פינוי בינוי – חברת קידום

מתחם ביאליק – מפת האזור

כל הלב. בכל פרט.