ברגר אווניו

בימים אלו אנו שוקדים ומקדמים תכנון פרויקט ייחודי בשכונת קריית יובל בירושלים, הפרויקט עתיד למנות כ-235 יח”ד 

פרטים נוספים בקרוב… 

עדיין לא עודכן ליווי בנקאי