מגדלי ברגר 1

בימים אלו אנו שוקדים ומקדמים תכנון פרויקט ייחודי בשכונת צומת פת בירושלים שימנה 3 מגדלים הכוללים קומת מסחר  ו-392 יח”ד

עדיין לא עודכן ליווי בנקאי